عنوان :
بررسي عوامل موثر برموفقيت كارآفرينان روستايي منطقه ماهيدشت شهرستان كرمانشاه
نويسنده اصلي :
توكلي ، ملكه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
عبدالحميد پاپ زن
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
توسعه روستايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141501
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
كيومرث زرافشاني
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبدالحميد پاپ زن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت