عنوان :
بررسي نحوه ابعاد رفتار رهبري مربيان حاضر در مسابقات واليبال دانشجويان دانشگاههاي دسته دو كشور
نويسنده اصلي :
سهيلي ، رضا
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
بهرام يوسفي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني و علوم ورزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141508
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهرام يوسفي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت