عنوان :
ارتباط بين عدم تعادل تلاش -پاداش با فرسودگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر كرمانشاه
نويسنده اصلي :
مراديخواه ، شهناز
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
بهرام يوسفي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني - مديريت ورزشي
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
141549
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهرام يوسفي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت