عنوان :
مدل تجاري سازي نوآوري هاي كشاورزي در واحدهاي فناور مركز رشد پارك علم وفناوري استان كرمانشاه
نويسنده اصلي :
پورفاتح ،نصيبه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
نادر نادري
محل تحصيل :
رازي , كتابخانه مركزي
رشته تحصيلي :
مهندسي كشاورزي-ترويج و آموزش كشاورزي
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
141582
دانشكده :
كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
فرحناز رستمي ،رضا رحيمي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نادر نادري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت