عنوان :
بررسي ميان كنش كربنيك انيدرازIIانساني با رنگ سان ست يلو
نويسنده اصلي :
حسرتي ، فائزه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
سيروس قبادي
محل تحصيل :
رازي ,
رشته تحصيلي :
زيست شناسي - بيوشيمي
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
141599
دانشكده :
علوم
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سيروس قبادي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت