عنوان :
مسيريابي جاده شاهي هخامنشيان در آناتولي(330-550 ق.م) بر اساس داده هاي باستان شناسي
نويسنده اصلي :
صادقي پور، مهناز
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141693
شهر محل تحصيل :
دانشكده حفاظت و مرمت
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
حسنعلي عرب
رشته تحصيلي :
باستان شناسي گرايش تاريخي
استاد راهنما :
فرشيد ايرواني قديم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت