عنوان :
ساخت دستگاه چرخ سنج با حذف اثر شيب
نويسنده اصلي :
حميدرضا قاسمي خوري نيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
فاصله , چرخ , سنج , شتاب سنج , مسافت , ساخت , آردوئينو , شيب , كد
شماره ركورد :
141716
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كنترل
استاد راهنما :
دكتر عليرضا محمدشهري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت