عنوان :
ارزيابي چرخه حيات فناوري هاي پيروليز، گازسازي و سوزاندن پسماندها براي توليد انرژي
نويسنده اصلي :
سيده فاطمه آبلويي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141718
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي
استاد راهنما :
دكتر سوسن روشن ضمير
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت