عنوان :
ارائه‏ ي الگوي اشتراك اطلاعات مبتني بر زنجيره بلوكي در سامانه مديريت موجودي زنجيره تامين لوازم يدكي خودرو
نويسنده اصلي :
شميلا مهدي زاده اقدم
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
امروزه با توجه به رقابت جهاني بر سر قيمت پايين ‏تر و كيفيت بالاتر و تمركز خودروسازان بر تخصص اصلي خود، تامين لوازم يدكي خودرو، به صورت برون‏س پاري انجام مي ‏شود و ‏زنجيره تامين لوازم يدكي خودرو، به صورت كاملا غيرمتمركز مي ‏باشد. ساختار غيرمتمركز زنجيره تامين سبب اثر نهايي ‏سازي دوجانبه و اثر شلاق چرمي مي‏ شود و در نهايت باعث تضعيف عملكرد زنجيره تامين مي‏ شود. بنابراين طراحي قراردادها و استراتژي‏ هاي مختلف براي بهبود عملكرد زنجيره ‏تامين غيرمتمركز حائز اهميت است. مديريت موجودي توسط فروشنده (وي ‏‏اِم ‏آي) يكي از اين استراتژي‏ ها است كه در دو دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است. براساس همين رويكرد، خودروساز اطلاعات مرتبط با تقاضاي محصول، تعداد و شكل آن را در اختيار تامين‏ كننده قرار داده و در عوض تامين ‏كننده، وظيفه كنترل موجودي خودروساز را به عهده مي‏ گيرد. بنابراين اشتراك اطلاعات بين اعضاي زنجيره تامين حائز اهميت مي‏ باشد. عدم معرفي تكنولوژي و الگوي معماري مناسب جهت اشتراك اطلاعات در زنجيره تامين لوازم يدكي خودرو با ديدگاه غيرمتمركز، شكاف موجود در تحقيقات گذشته است. در جهت حل شكاف موجود، فناوري زنجيره ‏بلوكي به عنوان روشي امن و كاملا غيرمتمركز جهت اشتراك اطلاعات، انتخاب شده است و الگوي معماري مناسب جهت اشتراك اطلاعات لازم در سيستم وي ‏‏اِم‏ آي در زنجيره تامين لوازم يدكي خودرو با استفاده از روش اِبَس ارائه و توسط روش اِتَم ارزيابي شده است. تيم ارزياب در مرحله ‏ي اول، الگوي ارائه شده را در چهار مشخصه‏ ي امنيت، انعطاف ‏پذيري، توسعه ‏پذيري و كارايي و همچنين در مرحله‏ دوم، در دو مشخصه‏ ي قابليت استفاده و انعطاف‏ پذيري، با در نظر گرفتن نقاط حساسيت، معتبر دانسته ولي از لحاظ پشتيباني نسبت به سيستم‏ هاي متمركز داراي ضعف مي‏ دانست. با در نظر گرفتن خروجي‏ هاي ارزيابي و بررسي نهايي آن ‏ها، الگوي ارائه شده تاييد گرديد. بنابر كار انجام شده، نوآوري اين تحقيق، بكارگيري تكنولوژي زنجيره ‏بلوكي جهت اشتراك اطلاعات در سيستم وي ‏‏اِم ‏آي در زنجيره تامين لوازم يدكي خودرو است و الگوي ارائه شده قابليت بكارگيري در سيستم‏هاي وي ‏‏اِم ‏آي صنايع خودروسازي را دارد.
شماره ركورد :
141729
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر محمدرضا رسولي
رشته تحصيلي :
مديريت فناوري اطلاعات - كسب و كار الكترونيك
استاد راهنما :
دكتر محمد فتحيان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت