عنوان :
رتبه بندي و بررسي وضعيت كارآمدي مراكز دانشگاه پيام نور استانهاي شمالي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
نويسنده اصلي :
نرگس ذبيحي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت MBA
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1389/4/15
چكيده :
هدف از انجام اين پژوهش مطالعه كارامدي مراكز دانشگاهي استانهاي شمالي را با توجه به نوع و ماهيت كاري و فلسفه وجودي آن در بين سازمانهاي دولتي و خدماتي با استفاده از رويكرد رياضي مي باشد.
شماره ركورد :
14173
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
ميرزا حسن حسيني
استاد راهنما :
عبدالحميد صفايي قاديكلايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت