عنوان :
بررسي و تحليل سيستم هاي انبوه آنتني FDD در كانال هاي متحرك
نويسنده اصلي :
فاطمه غلامي دخت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141733
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخابرات
استاد راهنما :
دكتر سيد محمد رضوي زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت