عنوان :
طراحي واحدهاي مسكوني پيش ساخته (اسكان موقت) با قابليت گسترش جهت اسكان دائمي پس از حادثه
نويسنده اصلي :
علي بيدرام
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده يكي از مهمترين مشكلات آسيب ديدگان پس از وقوع زلزله، از دست دادن سرپناه و نياز فوري به سرپناه جايگرين مي باشد و از آنجا كه ساخت مسكن براي آوارگان، نيازمند صرف وقت و هزينه بسيار مي باشد كه در مدت زماني اندك غير ممكن به نظر مي رسد، بحث اسكان اضطراري و موقت مطرح شده است كه جايگاه خاصي در فرايند بازسازي دارد. اما از آنجا كه مرحله بازسازي به دلايل مختلفي به طول مي انجامد و همچنين با توجه به اينكه مسكن اضطراري و موقت تنها تامين كننده ي نيازهاي چندين ماهه ي فرد آسيب ديده است، نمي توان آن ها را به عنوان محل سكونتي بلندمدت به حساب آورد. سوال اساسي كه در اين پژوهش مطرح مي شود اين است كه چگونه مي توان جهت كاهش هزينه هاي زياد و كم بازدهي كه براي اسكان پس از زلزله انجام مي شود مسكن موقتي براي آسيب ديدگان ايجاد كرد كه با كمترين هزينه به اسكان دائم تبديل شود و نيازهاي آسيب ديدگان را در مراحل مختلف اسكان پاسخگو باشد. اين نگرش سعي دارد از فضاي زيست دائم استفاده كند، به گونه اي كه بتوان با انجام تغييراتي در مسكن موقت، آن را به مسكن دائم تبديل نمود. از طرفي توليد صنعتي و انبوه سازي مسكن به ويژه بصورت پيش ساخته، از جمله عوامل تعيين كننده براي كمك به حل مشكلات مربوط به تهيه مسكن محسوب مي گردد كه علاوه بر حفظ كيفيت، ايجاد سهولت در كار و افزايش سرعت عمليات، به ارتقاي سطوح كيفي و كمي ساختمان سازي بينجامد. هدف اصلي از اين پژوهش رسيدن به راهكاري جهت اسكان فوري سانحه ديدگان پس از زلزله مي باشد كه در زمان و با هزينه كم صورت پذيرد و بتوان از اين راهكار در ايجاد اسكان دائم براي آسيب ديدگان نيز استفاده نمود. بر اين اساس، در اين پژوهش كه با روش تاريخي ـ تفسيري به مطالعه ي پيشينه ي موضوع پرداخته و گردآوري داده ها با مطالعه ي متون معتبر تخصصي شامل كتب، دستاوردهاي كنفرانس ها و مقالات معتبر علمي انجام شد و همچنين با مطالعه و بررسي اقدامات انجام شده جهت اسكان پس از زلزله در چند دهه ي اخير كشور و بررسي نمونه هاي مشابه در خارج از كشور و مقايسه ي تطبيقي آنان با يكديگر رويكرد مورد نظر انتخاب شد. اين رويكرد، طراحي واحدهاي مسكوني پيش ساخته با ساختاري قابل گسترش است كه جهت اسكان موقت براي آسيب ديدگان پس از سانحه مورد استفاده قرار مي گيرد و در صورت طولاني شدن زمان اسكان مي تواند با ايجاد تغييرات كالبدي در آن و بر اساس نياز كاربران به مسكن دائمي تبديل شود. واژگان كليدي: اسكان، پس از سانحه، پيش ساخته سازي، مدولار
شماره ركورد :
141757
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي معماري
استاد راهنما :
دكتر عباس آقا يزدانفر - دكتر سيد باقر حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت