عنوان :
نقش انقلاب مصر در تغيير الگوي دوستي، دشمني و رقابت در سياست خارجي اين كشور ( از 11 فوريه 2011 تا 2015)
نويسنده اصلي :
معصومه، سيف
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
141795
دانشگاه :
دانشگاه يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
رسولي ثاني آبادي، الهام
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
علوم سياسي
استاد راهنما :
ميرحسيني، سيد محسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت