عنوان :
حل مسئله مسيريابي-موجودي با پنجره زماني فازي با در نظرگيري رضايت و اولويت مشتريان با رويكرد مبتني بر روش توليد ستون
نويسنده اصلي :
اميرسعيد نيكخواه قمصري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پايان¬نامه به بررسي مسئله مسيريابي موجودي با پنجره زماني فازي و در نظرگيري رضايت مشتريان پرداخته‌ايم. ازآنجاكه در عمل مشتريان به لحاظ ويژگي‌هاي متفاوتي چون برند تجاري و ميزان تقاضا نسبت به يكديگر متفاوت مي‌باشند، در اين تحقيق مدلي جهت اولويت‌بندي براي خدمت‌رساني به مشتريان ارائه‌شده است. درواقع، در پژوهش ارائه‌شده مشتريان ازلحاظ اهميت نزد توزيع‌كننده به 3 دسته عادي، مهم و بسيار مهم تقسيم‌بندي مي‌شوند. همچنين، در اين تحقيق رضايت مشتريان به‌عنوان عاملي كليدي در تعيين نوع تحويل كالا‌ها به مشتريان در نظر گرفته‌شده است. ازآنجاكه سه عاملي كه پيچيدگي مسئله را به‌شدت بالا مي‌برند (مسيريابي، چند دوره‌اي بودن و پنجره زماني) نقش تعيين‌كننده‌اي در تعيين جواب‌هاي مسئله ‌دارند، يك روش حل تركيبي مبتني بر روش توليد ستون براي حل كاراي مسئله ارائه‌شده است. جواب‌هاي حاصل از اجراي الگوريتم ارائه‌شده مبتني بر روش توليد ستون يك‌بار براي مسئله مسيريابي موجودي كلاسيك ارائه و با جواب‌هاي موجود در ادبيات مقايسه شده است. نتايج گزارش‌شده حاكي از بهبود چشمگير در كيفيت و زمان‌هاي روش توليد ستون ارائه‌شده نسبت به روش‌هاي به كارگرفته شده در ادبيات مي‌باشد. درنهايت با توليد داده‌هاي نمونه¬اي استاندارد مسئله مسيريابي موجودي با پنجره زماني فازي حل‌شده است.
شماره ركورد :
141799
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر قنادپور
رشته تحصيلي :
لجستيك و زنجيره ي تأمين
استاد راهنما :
دكتر حسيني مطلق
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت