عنوان :
مدل‌سازي و تحليل تأثير متقابل بين توان و كارايي در اينترنت اشياء با استفاده از شبكه‌هاي پتري تصادفي
نويسنده اصلي :
عليرضا محمدخاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اينترنت اشياء، شبكه‌اي از ابزارك‌ها، خودروها، وسايل خانگي و ديگر اشياي اطراف ما است كه داراي حسگرها، كنش‌گرها، نرم‌افزار، سخت‌افزار و فناوري‌هاي مختلف ارتباطي هستند. اينترنت اشياء به عنوان يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فناوري آينده شناخته مي‌شود و در حال حاضر، توجه قشر بسيار وسيعي از صنايع را به خود جلب نموده است تا جايي كه از آن به عنوان انقلاب چهارم صنعتي نيز ياد مي‌شود. يكي از بحث‌هاي داغ امروزه در اينترنت اشياء، اشياي پرنده بدون سرنشين متصل به اينترنت هستند. اين اشياء با پيشرفت‌هاي چشمگير در فناوري‌هاي توليد و ذخيره انرژي، از جمله باتري‌هايي با توان بيشتر و وزن كمتر و همچنين صفحات خورشيدي با بازدهي بيش از 20 درصد، مي‌توانند ساعت‌ها در آسمان باقي بمانند. مساله مهم پيش روي اين سيستم‌ها، برقراري تعادل بين معيارهاي كارايي سيستم و ميزان توان مصرفي آن است. براي برقراري چنين تعادلي، مدل‌سازي و تحليل اين سيستم، روشي دقيق و پركاربرد است. پژوهش پيش رو با در نظر گرفتن چالش‌هاي چنين سيستمي، مدلي مبتني بر شبكه‌هاي فعاليت تصادفي ارائه مي‌كند تا رابطه متقابل بين توان مصرفي و معيارهاي كارايي در اين سيستم‌ها را بررسي نمايد. براي مدل‌سازي و ارزيابي در اين پژوهش از نرم‌افزار Möbius استفاده مي‌شود. مدل ارائه شده، شامل زيرمدل‌هاي شدت و جهت باد، تابش خورشيد، مسيريابي و مكان‌يابي، نمونه‌برداري، حركت و ارتباطات است. تأثير هريك از پارامترهاي فيزيكي بر عملكرد كلي سيستم نيز در قالب نمودارها و جداول ارائه و تحليل مي‌شود. در نهايت مدلي ارائه مي‌شود كه به مصرف بهينه توان در يكي از عناصر اينترنت اشيا كه اشياي پرنده است، كمك مي‌كند. اين مدل با در نظر گرفتن شرايط جوي، مسيري بهينه به پرنده مي‌دهد تا حداكثر معيارهاي كارايي سيستم حاصل شود. چنين مدلي براي اين سيستم‌ها در بين مقالات روز دنيا تا زمان انتشار اين پايان‌نامه ارائه نشده‌است.
شماره ركورد :
141835
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
نرم افزار
استاد راهنما :
دكتر محمد عبداللهي ازگمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت