عنوان :
پياده سازي ايزو 9001:2015 در فرآيندهاي تاسيس پژوهشكده در دانشگاه علم وصنعت
نويسنده اصلي :
منصوره درخشان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141868
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
صنايع
استاد راهنما :
مهندس خالقي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت