عنوان :
بررسي فرايند توليد محاسبه انرژي مصرفي طراحي كارخانه ارزيابي اقتصادي يك واحد
نويسنده اصلي :
سيدمحمدعلي موسوي شهابي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141898
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي
استاد راهنما :
دكتر فصيحي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت