عنوان :
تخمين ميزان تغيير شكل تونل در زمين‏هاي مچاله ‏شونده با استفاده از روش ‏هاي تجربي
نويسنده اصلي :
حسني، سعيد
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
معدن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141904
گرايش رشته تحصيلي :
مكانيك سنگ
دانشكده :
مهندسي معدن
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
داور داخلي: سعيد مهدوي; داور خارجي: راحب باقرپور
استاد راهنما :
ابراهيم قاسمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت