عنوان :
مطالعه تجربي و عددي روشهاي مختلف آزمايش سه محوره چند مرحله اي
نويسنده اصلي :
خليفه سلطاني، محمد شفيع
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
معدن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141907
گرايش رشته تحصيلي :
مكانيك سنگ
دانشكده :
مهندسي معدن
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
مشاور صنعتي: محسن آقابابايي
استاد داور :
داور داخلي: سعيد مهدوي; دوار خارجي: امين ازهري
استاد راهنما :
مسعود چراغي، محمود بهنيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت