عنوان :
بازطراحي ميدان امام علي (ع)-عتيق- اصفهان با تأكيد بر ارتقاي اجتماع‌پذيري آن
نويسنده اصلي :
پورمعصومي، غزاله
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141943
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
احمد شاهيوندي
رشته تحصيلي :
شهرسازي گرايش طراحي شهري
استاد راهنما :
بهادر زماني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت