عنوان :
بررسي و معرفي آثارشاخص معماري شهرستان بوكان در دوره ي قاجار
نويسنده اصلي :
صلح جو، جميله
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141947
شهر محل تحصيل :
دانشكده حفاظت و مرمت
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسلامي و سرزمين هاي ديگر
استاد راهنما :
احمد صالحي كاخكي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت