عنوان :
ارائه معيارها و ضوابط طراحي خانه‌هاي ميان افزا در محله‌ي دردشت اصفهان
نويسنده اصلي :
مدنيان، مينا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141951
شهر محل تحصيل :
دانشكده حفاظت و مرمت
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
مرمت و احياي بناها و بافت‌هاي تاريخي گرايش مرمت شهري
استاد راهنما :
شهريار ناسخيان، ريحانه السادات سجاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت