عنوان :
طرح باززنده سازي بازار و مركز محله قلعه محمود كرمان با تاثيرپذيري از مشاركت مردمي
نويسنده اصلي :
تقي زاده، راضيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141952
شهر محل تحصيل :
دانشكده حفاظت و مرمت
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
مليحه نوروزي
رشته تحصيلي :
مرمت و احياء ابنيه و بافت هاي تاريخي گرايش حفاظت و مرمت ميراث معماري
استاد راهنما :
عيسي اسفنجاري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت