عنوان :
فن شناسي، آسيب شناسي، حفاظت و مرمت يك نمونه كمربند برنزي كشف شده از تپه حسنلو
نويسنده اصلي :
اربابي، فائزه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141958
شهر محل تحصيل :
دانشكده حفاظت و مرمت
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
فرشيد ايرواني قديم
رشته تحصيلي :
مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي
استاد راهنما :
حميدرضا بخشنده‌فرد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت