عنوان :
سنتر و شناسايي كاتاليست ناهمگن كبالت تثبيت شده بر بستر مگنتيت كيتوسان و بررسي كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن كربن- نيتروژن و كربن-كربن
نويسنده اصلي :
آبشتيان، زهرا
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141991
گرايش رشته تحصيلي :
شيمي آلي
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
عليرضا نجفي چرمهيني، محمد ديناري
استاد راهنما :
عبدالرضا حاجي پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت