عنوان :
استفاده از نانوپركننده هاي معدني سيليكاي متخلخلMCM-41 و تيتانيوم اكسيد در تهيه نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري بر پايه كاراگينان و پلي(متيل متاكريلات) و بررسي كاربرد آنها در جذب كاتيون مس از محلول آبي
نويسنده اصلي :
مشيري، پريسا
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141992
گرايش رشته تحصيلي :
علوم و فناوري نانو (نانوشيمي)
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمد ديناري
استاد داور :
حسين چيني فروشان، فاطمه داور
استاد راهنما :
غلامحسين محمدنژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت