عنوان :
بررسي واكنش بازار نسبت به انتشار اطلاعات مكمل سالانه
نويسنده اصلي :
توكلي، افشين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142003
دانشگاه :
دانشگاه يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
عارف منش، زهره , سپهر، حسن
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
حسابداري
استاد راهنما :
ناظمي اردكاني، مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت