عنوان :
مدل سازي عددي اثر نشست بر ترك هاي سطحي ناشي از استخراج جبهه كار بلند زغال سنگ
نويسنده اصلي :
ميرسالاري، سيد اسماعيل
مقطع تحصيلي :
دكتري
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142005
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
غلام نژاد، جواد , نجفي، مهدي
رشته تحصيلي :
مهندسي معدن - استخراج
استاد راهنما :
فاتحي مرجي، محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت