عنوان :
بررسي حذف رسوبات بازدارنده در فرآيند سولفورزدايي زغال‌سنگ طبس به روش هيپ بيوليچينگ
نويسنده اصلي :
رباني، محسن
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
معدن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142030
گرايش رشته تحصيلي :
فرآوري مواد معدني
دانشكده :
مهندسي معدن
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمد رئوف حسيني
استاد داور :
داور داخلي: ابراهيم عظيمي; داور خارجي: مهدي بازرگاني پور
استاد راهنما :
علي احمدي عامله
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت