عنوان :
مكان يابي داخلي با استفاده از مخابرات نور مرئي مبتني بر حسگر تصويربرداري
نويسنده اصلي :
عالي محمودي، خديجه
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
برق
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142107
گرايش رشته تحصيلي :
الكترونيك
دانشكده :
مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
ذبيح قاسملويي
استاد راهنما :
اصغر غلامي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت