عنوان :
سنتز نانوكامپوزيت رزين پلي استر، WO3 و ‎‎CaAl2O4:Eu2+: Nd3 و كاربرد فوتوكاتاليستي آن براي حذف متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
نويسنده اصلي :
رستمي، مجيد
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142118
گرايش رشته تحصيلي :
شيمي تجزيه
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
محمد سراجي، محمد محسن مومني
استاد راهنما :
كيومرث زرگوش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت