عنوان :
اثر افزايش اندازه ذرات كاه بر تخمير شكمبه، فعاليت جويدن و عملكرد گاوهاي شيرده
نويسنده اصلي :
رشيدي، سامان
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142124
گرايش رشته تحصيلي :
علوم دامي
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
غلامرضا قرباني، سعيد انصاري
استاد داور :
محمد خوروش، جمشيد رزمجو
استاد راهنما :
ابراهيم قاسمي، مسعود عليخاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت