عنوان :
حل برخي از معادلات خطي و غيرخطي حاكم بر مكانيك محيط هاي پيوسته با استفاده از يك روش محلي بدون شبكه
نويسنده اصلي :
سليماني فر، احسان
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
عمران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142183
گرايش رشته تحصيلي :
سازه
دانشكده :
مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
مجتبي ازهري
استاد داور :
سهيل محمدي، محمد مهدي سعادت پور، بشير موحديان
استاد راهنما :
بيژن برومند
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت