عنوان :
برگزاري آزمون مجازي تحت شبكه
نويسنده اصلي :
خادميان بافقي، شادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
142218
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
استاد راهنما :
سلطاني، حسين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت