عنوان :
طراحي انتن مايكرواستريپ دو بانده براي تلويزيون ديجيتال
نويسنده اصلي :
احسان ملايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142220
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخابرات
استاد راهنما :
دكتر محمد خلج امير حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت