عنوان :
رتبه‌بندي پروژه‌ها با در نظرگرفتن عوامل اقتصادي و غيراقتصادي با استفاده از تصميم‌گيري گروهي فازي
نويسنده اصلي :
گرامي،حسن
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مهندسي عمران (مهندسي و مديريت ساخت)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
30/06/94
چكيده :
كليه كشورهاي درحال‌توسعه با مسئله اساسي تخصيص منابع محدود به خواست‌هاي مختلف و تقريبا نامحدود روبرو هستند. براي دستيابي به اهدافي مانند از بين بردن فقر و تسريع رشد اقتصادي و توزيع بهتر درآمد بين افراد بايد تخصيص منابع به صورت اصولي و با در نظر گرفتن تمامي جنبه‌هاي تاثير گذار بر اين امر صورت بگيرد. در كشور ما نيز با توجه به محدود بودن منابع مالي براي توسعه زيرساخت‌ها و وجود طرح‌ها و پروژه‌ها متعدد در كشور كه سالانه تعداد محدودي از اين پروژه‌ها مي‌توانند با تخصيص منابع وارد فاز اجرا شوند، موضوع اولويت‌بندي پروژه‌ها براي اجرا و رتبه‌بندي آن‌ها با در نظر گرفتن معيارهاي اقتصادي و غيراقتصادي مي‌تواند در توسعه هر چه بهتر و زودتر زيرساخت‌ها و رسيدن كشور به اهداف خود كمك كند. مدل تصميم‌گيري گروهي فازي ارائه‌شده در اين تحقيق كه براي رتبه‌بندي پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است داراي قابليت‌هاي فراواني مانند استفاده از كارشناسان مختلف در غالب گروه تصميم‌گيري براي دستيابي به تصميم‌گيري باقابليت اطمينان بالا، استفاده از منطق فازي و عبارات زباني در روش تصميم‌گيري براي اظهارنظرهاي دقيق‌تر و در نظر گرفتن وزن براي تصميم‌گيرندگان، براي ارتقاي كيفيت تصميم‌گيري مي‌باشد. پس از توسعه مدل تصميم‌گيري گروهي فازي براي رتبه‌بندي پروژه‌ها اين مدل براي رتبه‌بندي پروژه‌هاي سدسازي بكار گرفته‌شده است.
شماره ركورد :
14225
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
منيرعباسي، آرمين
استاد راهنما :
نصيرزاده، فرناد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت