عنوان :
فرموله سازي استاندارد داده هاي اينترلاكينگ به روش RailML
نويسنده اصلي :
ندا شايان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در صنعت ريلي به منظور كاهش هزينه¬هاي مهندسي سيستم¬هاي اينترلاكينگ نياز به ساده سازي تبادل اطلاعات فني بين سهامداران وجود دارد.RailML يك ابزار IT متن باز است كه هدف آن استاندارد سازي تبادل داده¬ها در فرآيندهاي ريلي مختلف است. فقدان استاندارد¬هايي براي ساختارها و پروتكل¬هاي داده¬ها نياز به طراحي و نگهداري چندين واسط بين برنامه-هاي كاربردي را ايجاد مي¬كند. اين رويكرد ناكارآمد، زمان بر و هزينه بر است. الزامات مختلف و نواحي جديد اينترلاكينگ مانع اتوماسيون كامل زنجيره طراحي مهندسي مي¬شود. RailML بر اساس زبان نشانه گذاري قابل توسعه است و از طرح XML براي تعريف ساختار تبادل داده جديد براي تعامل داده¬ها ميان برنامه¬هاي كاربردي راه آهن استفاده مي¬كند. در اين پايان نامه از زبان نشانه گذاري استاندارد RailML به عنوان اساس و فرمت تبادل داده براي فرموله سازي داده¬هاي (سيگنال¬ها و سوئيچ¬ها و تراك¬ها) ايستگاه زواره محور تهران – بافق همچنين مسيرهاي ممكن در اين ايستگاه استفاده شده است كه از فرموله سازي مسيرهاي ايمن آن در طراحي و تست مي¬توان استفاده كرد.
شماره ركورد :
142311
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي كنترل و علائم
استاد راهنما :
دكتر محمد علي صنديدزاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت