عنوان :
راهنماي طراحي شهري منظر مادي قميش اصفهان با تأكيد بر اصول كالبدي و بصري پياده‌راه (نمونه موردي: حدفاصل خيابان وحدت وخيابان زيتون)
نويسنده اصلي :
بهفر، آرمان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142349
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
بهاره تدين
رشته تحصيلي :
شهرسازي
استاد راهنما :
محمود قلعه نويي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت