عنوان :
تصفيه پساب با استفاده از تلفيق گياه‌پالايي و بتن متخلخل
نويسنده اصلي :
بني اسدي، افشين
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142375
گرايش رشته تحصيلي :
مهندسي آب - سازه‌هاي آبي
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمدرضا افتخار
استاد داور :
منوچهر حيدرپور، مهران شيرواني
استاد راهنما :
جهانگير عابدي كوپايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت