عنوان :
تبيين نظام هندسي قلم نستعليق با تأكيد بر آثار ميرعماد
نويسنده اصلي :
درويشي، محمد
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
142386
شهر محل تحصيل :
دانشكده پژوهش هاي عالي هنر و كارآفريني
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
پژوهش هنر
استاد راهنما :
احمد صالحي كاخكي، سودابه صالحي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت