عنوان :
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف طرح اختلاط در مشخصات فني بتن پلاستيك با مقاومت بالا
نويسنده اصلي :
انتظاري، رامتين
اساتيد راهنما :
رضا آقاياري
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
مهندسي عمران
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1394/12/18
شماره ركورد :
142452
دانشكده :
فني مهندسي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
حميد رضا اشرفي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضا آقاياري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت