عنوان :
پردازش اطلاعات در سامانه هاي زيستي
نويسنده اصلي :
بيات، رضا
مقطع تحصيلي :
دكتري
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142493
دانشگاه :
دانشگاه يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
صادقي، مهدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
مهندسي برق
استاد راهنما :
عارف، محمد رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت