عنوان :
مطالعه مضمون ذبح اسماعيل در نگارگري ايران و عثماني سده 8 تا 13 ه.ق
نويسنده اصلي :
هاديان، محسن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142495
شهر محل تحصيل :
دانشكده صنايع دستي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
هنر اسلامي
استاد راهنما :
زهره طباطبايي جبلي، اصغر جواني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت