عنوان :
خانواده جديدي ازمركزهاي دستگاه هاي هميلتوني درجه 3
نويسنده اصلي :
اشفاق، مرجان
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
علوم رياضي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142511
گرايش رشته تحصيلي :
رياضي كاربردي
دانشكده :
رياضي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
رسول عاشقي
استاد داور :
محمود منجگاني، رضا مزروعي
استاد راهنما :
حميدرضا ظهوري زنگنه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت