عنوان :
طراحي و ساخت (لانچر) دو نوع آنتن موج رونده در باند Ku با استفاده از تكنولوژي موجبر شكافي
نويسنده اصلي :
مهسا همداني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين پايان نامه طرح هاي جديدي از آنتن¬هاي مبتني بر تكنولوژي موجبر شكافي (موجبر شكافي) به منظور به كارگيري در سيستم رادار خودرو و همين طور كاربردهاي وسيع باند موج ميلي متري ارائه شده است. اولين طرح ارائه آنتن آرايه روزنه اي خطي است كه از قابليت اسكن فركانسي پرتو تشعشعي برخوردار است. به منظور افزايش بهره اين آنتن به طراحي آنتن آرايه روزنه اي دوبعدي پرداخته¬ايم و در اين راستا به طراحي مقسم توان 1 به 4 در باند فركانسي كاري آنتن پرداختيم. هر كدام از شاخه هاي مقسم توان يك آرايه خطي را تغذيه ميكنند . در بخش بعدي به طراحي فيلتر- آنتن هورن (فيلتنا) پرداختيم. هدف از طراحي پشت سرهم فيلتر و آنتن جلوگيري از تشعشع آنتن در باند فركانسي ناخواسته است. استفاده از سطوح نرم در صفحات بالايي و پاييني آنتن هورن موجب بهبود تشعشعات آنتن شد. از كنار هم قراردادن دو عدد آنتن هورن با فاصله بهينه مي¬توانيم به آرايه دو تايي از آنتن هورن دست پيدا كنيم. در قسمت نهايي پايان نامه به طراحي آنتن موج نشتي هولوگرام پرداختيم كه به دو قسمت لانچر و بخش تشعشعي تقسيم مي¬شود. قسمت لانچر از ترنزيشن و مقسم توان 1 به 2 و آنتن هورن دوتايي تشكيل شده است. خروجي اين لانچر موج مسطح به صورت تقريبي است كه در نهايت با طراحي هولوگرام، تشعشع در زاويه طراحي به دست مي¬آيد. و شاهد اسكن فركانسي پرتو هستيم. طراحي اول مبتني بر تكنولوژي موجبر شكافي تيغه¬اي و طراحي دوم و سوم مبتني بر گروو موجبر شكافي هستند. طراحي ها با استفاده از نرم افزارCST انجام شده است. واژه‌هاي كليدي: تكنولوژي موجبر شكافي، آنتن رادار خودرو، آنتن موج نشتي، هولوگرام
شماره ركورد :
142546
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر داود ظريفي
رشته تحصيلي :
برق مخابرات - ميدان و موج
استاد راهنما :
دكتر همايون عريضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت