عنوان :
مديريت انرژي در سيستم هاي با چندين ريزشبكه با در نظر گرفتن پاسخگويي بار و عدم قطعيت ها
نويسنده اصلي :
محدثه موحدنيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده با پيشرفت ريزشبكه ها تعاملات بين آنها، مزاياي سيستم هاي با چندين ريزشبكه و اهميت مديريت انرژي در چنين سيستم‌هايي را نميتوان ناديده گرفت. در اين راستا در اين پايان‌نامه يك الگوريتم بهينه سازي سلسله مراتبي سه مرحلهاي براي سيستم هاي با چندين ريزشبكه ارائه شده است. سه مرحله‌ي بهينه‌سازي شامل بهينه‌سازي محلي، بهينه‌سازي كلي و بهينه‌سازي مجدد محلي مي‌باشد. به طور رايج، مجموعه‌ي سيستم مديريت انرژي بوسيله‌ي اطلاعات مقادير كمبود و يا مازاد توان تنها در هر فاصله‌ي زماني بهينه‌سازي را انجام مي‌دهد. اين اطلاعات محدود ممكن است منجر به افزايش هزينه هاي بهره‌برداري در سيستمهاي با چندين ريزشبكه گردد. در اين پايان‌نامه پيشنهاد شده است كه علاوه بر مقادير كمبود و يا مازاد توان، اطلاعات مربوط به توان هاي قابل تنظيم نيز به سيستم مديريت مركزي اطلاع داده شود. اين اطلاعات اضافه جهت تامين تقاضاي بار شبكه، انتخاب هاي متعددي را ميسر مي‌سازد. سيستم مديريت مركزي به انتخاب از بين گزينه هاي در دسترس متعدد كه شامل تجارت با شبكه ي قدرت، خريد از نيروگاه هاي توليد پراكندهي قابل كنترل، خريد از سيستم ذخيره ي كننده ي انرژي و يا كنترل توان هاي قابل تنظيم (افزايش يا كاهش توليد واحدهاي قابل كنترل) مي‌پردازد. همچنين لازم به ذكر است كه سيستم ذخيره ي كننده ي انرژي را مي‌توان بوسيله ي سيستم مديريت مركزي كنترل نمود و يا آن را يك نهاد مستقل در نظر گرفت كه تاثير اين دو حالت بهره برداري در اين پايان نامه بررسي شده است. علاوه بر آن در مدل ارائه شده عدم‌قطعيت‌هاي مربوط به بار، توليد منابع پراكنده و قيمت‌هاي بازار برق و همچنين پاسخگويي بار مبتني بر قيمت در نظر گرفته شده‌اند. مشاركت پاسخگويي بار، قابليت اطمينان سيستم تغذيه را تضمين مي‌كند و علاوه بر آن هزينه هاي بهره‌برداري را كاهش مي‌دهد. واژه‌هاي كليدي: سيستم هاي با چندين ريزشبكه، توان قابل تنظيم، عدم قطعيت ها، پاسخگويي بار، بهينه‌سازي
شماره ركورد :
142555
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سيستم هاي قدرت
استاد راهنما :
دكتر شهرام جديد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت