عنوان :
تخمين درجه حرارت در بافت به صورت غيرتهاجمي توسط اخذ و پردازش سيگنال هاي فراصوت
نويسنده اصلي :
اشكان بهنيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اين پژوهش با استفاده از الگوريتم تجزيه مد تجربي (EMD) تابع‌هاي مد ذاتي (IMF) استخراج شده است. سپس با انتخاب هركدام از تابع‌هاي مد ذاتي مختلف با محاسبه‌ي توان در پنجره‌اي از خط‌هاي سيگنال RF به عنوان تابعي از درجه حرارت پارامتري براي پايش درجه حرارت در بافت پيشنهاد داده شده است. نشان داده شده است كه تغييرات توان تابع مد ذاتي اول مي‌تواند تغييرات درجه حرارت را تخمين بزند و هم‌چنين تغييرات توان اين پارامتر مي‌تواند با دقت خوبي شروع فرآيند گرم كردن و پايان آن را مشخص نمايد. آزمايشات به روي ژل فانتوم انجام شده است و دماي در ژل فانتوم تخمين زده شده است. در گام بعد تصاوير بر پايه تابع‌هاي مد ذاتي مختلف استخراج شده است و براي مقايسه بين دماهاي مختلف در كنار هم رسم شده‌اند.
شماره ركورد :
142570
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر جهانگير توكلي
رشته تحصيلي :
بيوالكتريك
استاد راهنما :
دكتر حميد بهنام
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت