عنوان :
استفاده از ايروژل آلي- فلزي براي حذف رنگ متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
نويسنده اصلي :
يوسفيان جزي، سعيد
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142582
گرايش رشته تحصيلي :
شيمي تجزيه
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
حسن قاضي‌عسكر
استاد داور :
محمد تقي جعفري، كيومرث زرگوش
استاد راهنما :
محمد سراجي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت