عنوان :
نقش ابعاد ارتباطي معلم- دانش آموز در پيش بيني كمرويي و اضطراب مدرسه دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر يزد
نويسنده اصلي :
صبوحي، الهه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
142602
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
برزگر بفروئي، كاظم
رشته تحصيلي :
روانشناسي تربيتي
استاد راهنما :
رحيمي، مهدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت