عنوان :
بررسي تجربي عملكرد فني سيستم هاي فتوولتاييك شناور در ناحيه آب و هوايي گرم و خشك
نويسنده اصلي :
مختاري؛ اميرحسين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142616
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
نظري، محمد رضا
رشته تحصيلي :
مهندسي مكانيك
استاد راهنما :
فقيه خراساني، احمد رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت